postheadericon Пріоритетні напрямки роботи

 

Завдання для реалізації системи роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку

  1. Створення сучасного розвивального середовища для  активної  рухливої діяльності  дітей  у  закладі  й  сім’ї, удосконалення  та систематизація роботи  з проведення  ЛФК з використанням інноваційних технологій.
  2. Розвиток інтересу у дітей до активної рухливої діяльності, формування потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.
  3. Забезпечення дотримання кожною дитиною призначень лікаря з урахуванням діагнозу та її індивідуально-вікових і фізіологічних особливостей.

 

 

Основні завдання на 2019- 2020 навчальний рік

  1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та вдосконалити шляхи оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.
  2. Розпочати поглиблену роботу з співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот  відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.
  3. Формування у дітей суспільних мотивів трудової діяльності, поваги до праці дорослих, дбайливого ставлення до результатів праці інших шляхом трудового виховання.

 

 

 

       

 Основні завдання на 2016-2017 навчальний рік.

        З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її інноваційного розвитку в цьому навчальному році, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і, завершуючи, її вступом до школи. Педагогічний колектив дошкільного закладу в 2016-2017 навчальному році визначає такі пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу:

 1. Продовжити роботу по створенню умов для збереження оптимального рухового режиму дошкільників та комплексного підходу до використання здоров`язберігаючих технологій в фізичному вихованні в умовах дитячого закладу.

   2. Удосконалити освітній процес в напрямку комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників, використовуючи сюжетно-рольові ігри для формування у вихованців навичок спілкування.

3. Спрямувати роботу з формування національно-патріотичної свідомості у дітей дошкільного віку.

 

Мета та основні завдання стратегії розвитку ДНЗ. Основна мета — успішна соціалізація дитини в суспільстві.

Завдання:

1.Формувати моральну свідомість: морально-мотиваційні установки до себе, навколишньої дійсності, необхідні для адекватної поведінки в суспільстві, що сприяє найкращому розвитку особистості дитини та підготовки її до життя.

2. Розвивати емоційну сферу дітей: долучати до світу емоцій людини, вчити контролювати свої почуття та переживання, підтримувати позитивне самовідчуття і почуття безпеки і довіри до навколишнього світу.

3. Формувати емоційно-чуттєве ставлення до світу мистецтва, виховання естетичного смаку та емоційної чуйності.

Завдання реалізації концепції:

1.  Організація та здійснення компетентнісного навчання, яке передбачає обовязкову включеність дитини як суб`єкта діяльності у навчальний процес: опора на його пізнавальні потреби, пошукову активність, самостійність, позитивне сприйняття ситуації.

2.  Спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток творчого світогляду дитини.

3. Реалізація в педагогічних технологіях основних гуманістичних принципів: визнання права дитини на самостійність, вибір, власне життя.

4. Реалізація корекційно-розвиваючої підтримки дітям з труднощами в пізнавальному розвитку.

5. Організація тісної взаємодії сім`ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини.