postheadericon Річний звіт про діяльність закладу

Звіт керівника КЗ «ДНЗ№4ВМР» Березової С.Г.

Шановні присутні!

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник КЗ «ДНЗ №4 ВМР» Березова Світлана Геннадіівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня навчально-виховного процесу установи протягом 2018-2019 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

У моєму звіті розкриті такі питання:

 • створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
 • організація різних форм повсякдення вихованців;
 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи;
 • залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання;
 • забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
 • соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників;

 

 • дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.

Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність   адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти, керується нормативно – законодавчими актами щодо функціонування дитячого садочка.

План роботи закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичного листа МОНУ №1\4-434 від 01.10.2002 року «Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах» та інструктивно-методичного листа МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 року та Інструктивно-методичного листа про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

Протягом звітного періоду працівниками та батьками закладу на високому рівні здійснювалася підтримка матеріально-технічної бази та методичне забезпечення освітнього процесу в навчальному році. Педагогічний колектив закладу протягом 2018-2019 навчального року приймав активну участь у методичній роботі, у міських та Всеукраїнських конкурсах:

■ Срібна медаль на десятій міжнародній виставці «Іноватика в сучасній освіті»; (жовтень)

■ Метод об’єднання керівників закладів освіти «Формування компетентнісної готовності педагогів до створення інноваційного технологічного простору у призмі вимог Базового компоненту дошкільної освіти через інваріативну скадову». (грудень)

■ Перемога на міському конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія». З допомогою батьків та колективу було облаштовано виставку новорічних композицій «Зимова феєрія» в кожній групі та у фойє ДНЗ. Всі вікові групи були святково прикрашені до Нового року в рамках конкурсу «Створимо дітям Новорічне диво». (грудень)

■ Участь в екологічному декаднику та у природоохоронних акціях та акціях по озелененню території ДНЗ в рамках екологічного декадника та Міжнародного дня довкілля. (квітень)

■ Участь в засіданні координаційноі ради ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» представлення методичної розробки « Штучний інтелект як іноваційний засіб спілкування педагогів ЗДО з батьками та громадськістю», (травень)

■ Наш заклад нагороджено грамотами за активне впровадження інноваційних технологій та сучасні підходи в організації та здійсненні освітньої діяльності та модернізацію методичної роботи в ДНЗ.

Протягом 2018-2019 року колектив закладу та батьківська громада спільно приймали активну участь в освітній роботі та здійснювали посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Педагогічний колектив ДНЗ у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку: підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, патріотичне виховання дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами програми «Дитина».

Варто зазначити, що в дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. В групах створені сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє інтелектуальному розвитку вихованців. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки.

Велику увагу колектив приділяє загартовуючим процедурам. Загартовуючі процедури проводяться педагогами протягом всього року з поступовою зміною їх характеру, тривалості та дозування з врахуванням рекомендацій лікаря-педіатра, стану здоров’я, вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Педагогічний колектив закладу працює над валеологічною освітою дітей. Складовою життєвої компетенції кожної дитини є, зокрема, вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію валеологічного спрямування під час навчання дошкільників. Усі ці заходи направлені на зміцнення стану здоров’я дітей. Порівняльний аналіз захворюваності протягом 2018-2019 рр. свідчить про те, що число днів, пропущених по хворобі однією дитиною знизився, (якщо не брати до уваги карантини по вітряній віспі та скарлатині). Аналіз захворюваності дітей проводиться щомісячно старшою медичною сестрою, що дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками планувати оздоровчі та гартувальні заходи.

Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги нашого закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як участь у різноманітних міських та всеукраїнських акціях, благодійний ярмарок, батьківські збори, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити які форми роботи, новітні технології використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини.

Однак, потребує покращення та удосконалення підвищення психолого-педагогічної культури батьків, пропаганда дошкільної освіти в соціумі, усебічне вивчення специфіки кожної сім’ї, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців.

З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, семінари, майстер-класи, педгодини і консультації, педчитання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювала творча група тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо.

За результатами атестації в 2019 році 2педагоги  відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»,  2 педагогам підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першоЇ категоріЇ», 1 педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  першоЇ категорії».

Фінансово – господарська діяльність у закладі здійснювалась згідно з річним планом. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. В 2018 році були  закінчені роботи з термомодернізаціЇ фасаду, утеплення цоколю та терморевновація даху, що забезпечило біль комфортніші умови перебування дошкільників у ЗДО, а також надало можливість економніше використовувати теплові ресурси. Було встановлено систему очистки води, завдяки чому поліпшилася якість споживання питної води та приготування страв.  Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка. З допомогою батьків членами трудового колективу навесні була проведена підрізка дерев, вивезення зрізаного гілля та побутового сміття, висаджено квіти на клумбах та кущі для розмежування ігрових майданчиків, виготовлені ігрова автомобілі, впорядковано городи для вихованців груп дошкільного віку.

Протягом 2018-2019 року батьківська громада нашого закладу приймала активну участь в освітній роботі та здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Всі господарчі та побутові потреби задовільняються за рахунок батьківської громади.

Завдяки розумінню та допомозі батьків протягом 2018-2019 навчального року було відремонтовано та придбано:

 • придбано пилосос;
 • пральний порошок на пральню, миючі засоби на кухню, коридор, кабінети, туалети;
 • канцтовари, ремонт принтера, заміна картриджу;
 • вивіз гілок та сміття;
 • стериліум, шприци в медпункт;
 • фурнітура та стрічки для виготовлення костюмів для проведення свят та розваг для вихованців;
 • комплекти постільної білизни в групи №8 (2комплекта)№11(1)№1(2);
 • рушники махрові в групи №11№8 ;
 • дезактин і антисептики;
 • ремонт спальні в гр.№9 та групової кімнати гр №4;
 • для ремонту меблів закуплено: шурупи, дюбеля і т.д.;
 • відремонтовано та пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, встановлено столи та лавочки на ігрових майданчиках груп.

Сьогодні розпочато літній оздоровчий період, все обладнання на ігрових майданчиках приведено в належний стан та планується виготовити багато нового: пісочниці, столи та лавочки, гойдалки, драбинки тощо.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят, а перебування дітей в дитячому садочку – максимально комфортним.

Протягом року систематично здійснювалась медична робота: проводився поглиблений медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення, проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці , техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Таким чином контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у 2018– 2019 н. р. мав комплексний характер.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

Запрошуємо Вас, шановні батьки, до участі у спільних проектах, до об’єднання зусиль для побудови мирного сьогодення і майбутнього Ваших діток – наших вихованців.

Вам, шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги у вихованні Ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, копіткої праці, бути для Ваших малят в усьому прикладом для наслідування.

Дякую за увагу!

30.05.2019 р.

Завідувач КЗ  «ДНЗ № 4 ВМР»                                 Светлана Березова

 

 

 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер і базується на аналізі корекційно-розвивального, освітньо-виховного процесів. Педагоги закладу на протязі року підвищували та вдосконалювали свою професійну компетентність брали участь у роботі методичних об’єднань міста, семінарах, конференціях, майстер-класах, педагогічних майстернях,  підвищували теоретичний рівень шляхом самоосвіти в закладі проводились різні методичні заходи.

 • Педагогічні ради: Сюжетно-рольова гра, як основа соціального розвитку дитини «Дитинство — це гра, гра – це дитинство» (Круглий стіл) (Листопад), «Формування патріотичної свідомості у дітей дошкільного віку»» (Диспут) (Лютий), «Забезпечення соціального розвитку дошкільнят – основний орієнтир у формуванні здорової, життєздатної, компетентної особистості» (Ділова гра) (Травень), «Підсумки, реалії та перспективи діяльності дошкільного закладу» (Педагогічний консиліум) (Серпень);
 • Педагогічне читання: «Педагогічна спадщина О.А. Захаренка»;
 • Методичні дні для педагогів та муз. керівників (щочетверга);
 • Проходженні курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Снітко О.А., Яковлєва Л.О., Гончарук О.Г.;
 • Семінар-практикум для педагогів «Інноваційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками»;
 • Проблемний семінар «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»;
 • Одноденний семінар «Реалізація завдань розвитку, формування компетенції дитини у сюжетно-рольовій грі» (вдосконалення якості роботи педагога, творчий підхід до керівництва  сюжетно-рольовими  іграми дітей,  розвитку дитини у грі)»;
 • Відвідування педагогами міських методоб’єднань та семінарів;
 • Консультації для педагогів групові та індивідуальні;
 • Проводились колективні перегляди: Нетрадиційне фізкультурне заняття для дітей старшого дошкільного віку за методикою М. Єфименко «Час збирати урожай» – вихователь Рябоконь Л.П. (жовтень); Сюжетно-рольова гра «Сім’я в соціумі» — вихователь Яковлєва Л.О. (листопад); Ознайомлення дітей з рідним містом та його історією як засіб формування патріотичних почуттів «Моя — Вінниця» — вихователь Юнова І.Л. (січень); Ознайомлення з природним довкіллям за методикою Г. Домана з дітьми раннього віку «Зимонька-зима» — вихователь Мельник Є.Ф. (лютий); Театралізована вистава (Використання різних видів театрів) – вихователь Ференець Л.М., муз. керівник Ткаченко Т.В. (березень);
 • Майстер-класи: «Живопис шерстю» (жовтень) — вихователь Захарчук С.М., Торт «Цукеркові ласощі» (грудень) – вихователь Юнова І.Л., Ляльковий театр на дерев’яних лопатках своїми руками (січень) — вихователь Кривак О.Є., Лялька «Купавка» (березень) – вихователь Ференець Л.М., Рукоділля в техніці ізонитка «Квітка-сердечко» (травень) – вихователь Мельник Є.Ф.
 • Творча група працювала над темою: ««Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» 2 рік;
 • Педагоги на протязі року працювали над підвищенням свого фахового рівня та реалізовували теми по самоосвіті;

   На протязі навчального року педагогічний колектив брав участь у міських та міжнародних конкурсах та фестивалях:

 • «Малі Олімпійські ігри» в рамках міської освітньої програми «Старти надій»;
 • «Увага, дорога» в номінації «Креативна розробка»;
 • «Зимова феєрія — 2017» — колективна робота «Зимові розваги»;
 • «Колискова пісня — 2017» в номінації «Виконання колискових пісень народів світу» — мати вихованки групи № 7 Вишневська Ольга;
 • «Чарівна квітка – 2017» в номінації «Вокальний жанр» вихованка молодшої групи № 4 Гіняга Кіра;
 • «Ярмарок фахових сподівань — 2017» — «Мовленнєва картка» вчитель-логопед Король А.В.

Багато уваги приділялось підвищенню рівня фахової майстерності педагогів. Вагома частина педагогів (93%) відвідували методичні об’єднання міста, творчі лабораторії, семінари. Систематично вихователь-методист Снітко О.А. ознайомлювала педагогічний колектив з новинками науково-методичної літератури та проводила обговорення цікавих публікацій, журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист», «Скарбничка вихователя дитячого садка» тощо.

З метою самоосвіти педагогами опрацьовувались методичні посібники, що використовувалися в роботі упродовж навчального року.

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та  «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради».

Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

У  закладі  постійно  проводяться  загартовуючі процедури  (повітряні,  соляні),  на  заняттях  з  фізичної  культури,  під  час  прогулянок  підтримується  рухова  активність  дітей,  проводяться  дні  здоров’я,  розваги,  фізкультхвилинки.

Колектив дошкільного навчального закладу постійно проводить роботу щодо зниження захворюваності: роз’яснювальну роботу з батьками щодо профілактики захворювань, дотримувалися санітарних вимог, здійснювали загартовуючи заходи, такі як: ходіння по «доріжці здоров’я», дотримання режиму дня,  ранкова гімнастику, фізкультурні заняття, спортивні розваги, в тому числі і на свіжому повітрі. Належна увага приділялась організації рухової діяльності, проводились рухливі ігри між заняттями, фізкультхвилинки.

Інформація по захворюваності дітей в ДНЗ

Вікова

група

Загальна захворюваність Інфекційна

захворюваність

Індекс

здоров’я

2015-

2016

2016-

2017

2015-

2016

2016-

2017

2015-

2016

2016-

2017

Ясла 165% 163% 14,1% 3% 29% 39%
Сад 128% 126% 6,4% 1,78% 31% 33,9%

Аналіз харчування дітей ДНЗ протягом  2016 — 2017 навчального року  показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми, щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів  виконували санітарні норми організації харчування в групах.

Порушень технології приготування їжі не було. Старшою медичною сестрою  і комірником  контролювалась якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. Без супроводжувальної документації продукти не приймались. Своєчасно та правильно ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі. Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу кабінетів підвищеної небезпеки, спортивної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного обладнання.

Протягом 2016-2017 навчального року замінено покриття на підлозі в групі № 8, 10, 11, замінено 10 вікон на металопластикові в групах № 2, 4. Зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати в групі № 1, частковий ремонт харчоблоку та ремонт в групі № 12.  Методичний кабінет поповнено методичною та дитячою літературою, проведена річна підписка на періодичну пресу.

Згідно з правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, наказу Міністерства палива та енергетики України «Про підготовку теплових систем та електромереж закладів освіти», з метою якісної підготовки теплових систем та електромереж до роботи у осінньо-зимовий період у ДНЗ призначались відповідальні за підготовку ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період, вживались необхідні заходи щодо безперебійного функціонування систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення згідно з нормативними вимогами. Складався «План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року» із зазначенням переліку робіт, джерел фінансування та строків виконання.

При підготовці до нового навчального року силами батьків та співробітників ДНЗ у всіх групах зроблено косметичні ремонти з використанням сучасних будівельних матеріалів. Придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей й атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний.